*⊍ || જય સ્વામિનારાયણ || ⊍* *રંગમહોલ અને... - NarNarayan Krupa

*⊍ || જય સ્વામિનારાયણ || ⊍*
*રંગમહોલ અને હવેલી મંગલા દર્શન* કાલુપુર
Dt.09/05/2019
👍🙏

Posted 1 year ago in general.