தமிழ் பாட்டு - படம் : காதல் கவிதை இசை : இளையராஜா...

படம் : காதல் கவிதை
இசை : இளையராஜா
பாடகர் : புஷ்பவனம் குப்புசாமி ,
பாடகி : சௌமியா ராவ்
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
மச்சான் ஆளான நாள் முதலா...

Posted 2 years ago in general.