ராசாவே என்ன தெரியலையா | Facebook

ராசாவே என்ன தெரியலையா
சின்ன ரோசாப்பூ என்ன புரியலையா??
அந்த உச்சி மலை தேனனருவி தெரியலையா???
அங்க ஓரகண்ணில் ரசிச்சது நினைவில்லையா???
.
தெரிஞ்சிருந்தும் அதை...

Posted 2 years ago in .