สงสารจูมาก ทำทุกอย่างเพื่อคนที่รัก สุดท้าย...

Poor ju, she do everything for boyfriend but at last... สงสารจูมาก ทำทุกอย่างเพื่อคนที่รัก สุดท้าย...

Posted 1 month ago in ENTERTAINMENT