حکیم الکوزی چی ادعاکوی ده... - دحق اواز صفحه da haq awaz

دحق اواز صفحه da haq awaz • 2 years ago   1     0  •  181 Views

حکیم الکوزی چی ادعاکوی
ده کرونا ناروغی درمل یا واکسین یی تیار کړی .
والله اعلم چی څونه حقیقت به لری نوری ویدیو راسره هم شته تاسوسره یی شریکوم