Vietsub We Got Married - 640792826020089

Vietsub We Got Married
Vietsub We Got Married 3.1K Views
  • 223
  • 0
  • 4

:v ~ Nhận quà xong là phải bắn <3 như thế này nà kekeke
Anh già ở cùng chị riết cũng nhiễm theo mấy Aegyo của chị =]]]

AD Ngồi sub nhìn mấy Aegyo mà muốn "Lật Bàn" keke :v ~ <3
#Minyoung #Ep28 #NamGungMin #HongJinYoung #VietsubWGM
P/s: Sub ep28 mới làm được 1 phần thôi ^^! 2-3 ngày nữa mới cóa hj

Posted 5 years ago in ENTERTAINMENT