TRÌNH THĂNG BÌNH KHÔNG GIỮ ĐƯỢC "THĂNG BẰNG" KHI HÁT CÙNG THÍ SINH "LỆCH TÔNG, LẠC GIỌNG" | Facebook

Giọng Ải Giọng Ai
Giọng Ải Giọng Ai 650.4K Views
  • 2.2K
  • 35
  • 52

TRÌNH THĂNG BÌNH KHÔNG GIỮ ĐƯỢC "THĂNG BẰNG" KHI HÁT CÙNG THÍ SINH "LỆCH TÔNG, LẠC GIỌNG"

Cái kết đắng ngắt cho anh trai Bình Bình kaka
---------
📺 Xem...

Posted 1 month ago in TV & Movies.