បន្ទាប់ពីបញ្ចប់សន្និសីទសារព័ត៌មានហើយ BTS... - Bangtanboy-Novel by Cam_Army

Bangtanboy-Novel by Cam_Army
Bangtanboy-Novel by Cam_Army 423 Views
  • 82
  • 19
  • 1
Download MP4 SD 847.93kB
  • QR code for mobile device to download SD video

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់សន្និសីទសារព័ត៌មានហើយ BTS បានដើរមកអគុណទោកាន់អ្នកសារពត៍មានទាំងអស់។😄

ដូចជាគ្មានអីភ្ញាក់ផ្អើរព្រោះគាត់តែងតែគោរពមនុស្សជុំវិញខ្លួមបែបនេះ🤣...

Posted 1 year ago in .