درامای شانشینی با (بەشی دووی درامای جومۆنگ ) ئەڵقەی 17 | Facebook

درامای شانشینی با (بەشی دووی درامای جومۆنگ ) ئەڵقەی 17
ئەگەر ئەم پۆستە بگاتە 2 هەزار ڵایک ڕاستەوخۆ ئەڵقەی تازە دا ئەنێم ...
.
.

لە ئینستاگرام فۆڵۆومان...

Posted 1 month ago in .