Khi cún con Rem muốn thành chó sói | Facebook

Anime & Cosplay
Anime & Cosplay 1.2K Views
  • 50
  • 12
  • 6

Khi bạn muốn thật ngầu lòi nhưng lại quá đáng yêu.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=tuzIeI_RFFs
#Rem #rezero #moe #cute #TikTok #kawaii

Posted 2 years ago in .