تجمع بازنشستگان | Facebook

بگو نه  begoonah
بگو نه begoonah 14 Views
  • 4
  • 1
  • 0

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی کرمانشاه
مقابل کانون با شعارهای:
کشتی بازنشسته همه اش به گل نشسته
سفره ما خالیه حقوق سالاری عالیه
سالاری...

Posted 14 days ago in .