Sư cho con gọi sư một tiếng Má Ơi được hông | Facebook

Thích Nữ Hương Nhũ - Pháp Thoại
Thích Nữ Hương Nhũ - Pháp Thoại 6.2M Views
  • 194.3K
  • 99.5K
  • 6.8K

“Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây”.

Đờn đứt dây làm sao đánh thành bản, sao có thể vang lên khúc nhạc đầy đủ thanh âm. Những...

Posted 10 months ago in Music & Audio.