กับข้าวกับปลาโอ Plaocooking - ทอดมันหัวปลีกุ้งฝอย | Facebook