ရန္ကုန္ျမိဳ႕ထဲ TBH Food အၾကိဳက္ ဝက္သားတုတ္ထိုး 5 ဆိုင္ | Facebook

TBH Food
TBH Food 2M Views
  • 40.9K
  • 3.6K
  • 1.5K

ကိုၾကံ့ကေတာ့ ဝက္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေတြၾကားေနေပမဲ့လည္း ဂ႐ုမစိုက္ပဲ 😁
သူ႕အၾကိဳက္ရန္ကုန္ျမိဳ႕ထဲက ဝက္သား တုတ္ထိုး ၅ ဆုိင္ ကိုသြားေရာက္စားျဖစ္ခဲ့တယ္...🐷...

Posted 1 year ago in Food & Drink.