MNTV Channel - ❓ ဗိုက်ချပ်အောင် ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းမျိုး လုပ်သင့်သလဲ ❓

❓ ဗိုက်ချပ်အောင် ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းမျိုး လုပ်သင့်သလဲ ❓

💪 Stay Home Fitness Challenge အစီအစဉ်မှာ Cardio Trainer ဆရာ Andy ကို ပရိသတ်တွေမေးထားတဲ့...

Posted 2 months ago in general