ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ - ಸಚಿವ ನಿರಾಣಿ, ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಗೆ ಮನವೊಲಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ

Public TV • 11 months ago   496     11  •  40.5K Views
Generate Download Links

Click the button to get the download links.

ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ - ಸಚಿವ ನಿರಾಣಿ, ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಗೆ ಮನವೊಲಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ

#CommunityReservation #CCPatil #MurugeshNirani #KannadaNews

Comments
Manohar R Betageri
Manohar R Betageri11 months ago

ಸಂಣಮಕ್ಕಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಿ,ಜಗತ್ತು ಮುಂದೆಹೋಗಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಇರೋಣ ಹೇಗೋ ಕುರಬ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಕುರಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲವೆ.

Vadiraj Gokak
Vadiraj Gokak11 months ago

just wondering, thought as we go forward the reservation will decrease as many people will improve and don't need it. but looks like demand for reservation is increasing. There is something bring in this either politicians still want to win elections by divide and rule. this is my opinion. SC should put some deadline and start decreasing the quota.

Venkatesh R
Venkatesh R11 months ago

Ranga na kalsidre swamiji galna deel madtaney bjp and team nataka taney edu thuu mindru gutdora

Spalled Palled
Spalled Palled11 months ago

Solemakkala 2a kodri adanna bittu enu hadasabedri

Shekar Shekarappa
Shekar Shekarappa11 months ago

Here kelasa illa ugudd atti

Revanasidda Loni
Revanasidda Loni11 months ago

Jai panchmasali

Bhimanagoud Patil
Bhimanagoud Patil11 months ago

Chandragouda Patil
Chandragouda Patil11 months ago

Sramachar Achar
Sramachar Achar11 months ago

Namasthe Arun Badiger Sir