ကိုသားႀကီး ကို ဆုံး႐ွံဳးခဲ့လို႔ ဝမ္းနည္းမိတယ္ ဆိုတဲ့ ခင္လွဳိင္ | Facebook

Myanmar Celebrity TV
Myanmar Celebrity TV 1.5M Views
  • 90K
  • 3.4K
  • 959

"အခုလို ႐ုပ္ရွင္ေခတ္ ျပန္ေကာင္းေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အစ္ကုိ႔ ကုိ ရွိေစခ်င္တယ္။ အစ္ကုိ ရွိေနရင္လည္း နံပတ္ (၁) ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနႏိုင္တဲ့ မင္းသား အျဖစ္...

Posted 11 months ago in TV & Movies.