RFA Lao - 1./ຂ່າວທີ່ໜ້າສົນໃຈ:...

RFA Lao • 4 months ago   105     34  •  2.3K Views

1./ຂ່າວທີ່ໜ້າສົນໃຈ:
(1)-ຄົນງານລາວປະສົບບັນຫາຂາດລາຍໄດ້ ແລະ ຫວ່າງງານໃນໄລຍະລ໊ອກດ໋າວ.
(2)-ເຈົ້າຂອງທຸຣະກິດຂນາດນ້ອຍຫລາຍຄົນ ບໍ່ມີເງິນທີ່ຈະໃຊ້ໜີ້ທະນາຄານ.
2./ສາຣະຄະດີ:ແຂວງຫລວງພຣະບາງ ພົບແມ່ຍິງ 25 ຄົນ ຖືກຄ້າມະນຸດ. ສິດນີ ມີຣາຍງານ.

Comments
หม่ำ อุบอิบ
หม่ำ อุบอิบ4 months ago

สบายดี

Von Siry
Von Siry4 months ago

ສບດີ ຂໍ ຂອບ ໄຈ ທຸກໆ ທ່ານ ທີໄຫ້ ຂ່າວ

Law L
Law L4 months ago

Sabaidee RFA

Sith Navongsa
Sith Navongsa4 months ago

ສະບາຍດີທຸກທາ່ນ

Sith Navongsa
Sith Navongsa4 months ago

ຂາ່ວໄດ້ດີຫຼາຍມີເຫດຜົນ

Thongphane Khaisavang
Thongphane Khaisavang4 months ago

ສະບາຍດີ

Kay Sone
Kay Sone4 months ago

ສບາຍດີທຸກໆທ່ານ

Steve Mekdarasack
Steve Mekdarasack4 months ago

ຖ້າລົດໄຟຈີນແດງເປີດກອນຄ້າມະນູດແລະຄ້າອາໃວຍະວະມະນູດຈະເພີມຂື້ນເປັນຢ່າງຍີ່ງ

บุนยง วิดาวง
บุนยง วิดาวง4 months ago

ສະບາຍດີ

Souphath Kingsana
Souphath Kingsana4 months ago

ສບດ RFA