Radio Faryad - خجالت نکشید! (پیرو قرارداد ننگین حکومت با...

Radio Faryad 4.7K Views
  • 125
  • 39
  • 7

Generating Download Links...

خجالت نکشید! (پیرو قرارداد ننگین حکومت با چین)
حتما ببینید و با دوستان به اشتراک بگذارید

Posted 8 months ago

Danni Bahari 8 months ago

پیامی از شرق آسیا از سوی دوستان هنگ کنگی فرستاده شده برای آگاهی ایرانیان میهن دوست.
آنها به نسخه ای از قرارداد ننگین چین دست یافته اند که مهم‌ترین بند آن هم اکنون به درد مردم ایران میخورد و آن چنین است:
15 روز فرصت گذاشته شده که اگر اعتراضی از سوی مردم یا مجلس نمایندگان انجام نشد این قرارداد ننگین قابل اجرا خواهد بود و در غیر این صورت تا هنگامیکه موافقت مردم بدست نیاید اجرایی نخواهد بود.
جمهوری کثیف اسلامی بخاطر همین بند متن قرارداد را پنهان نگاه داشته تا این مدت سپری شود و پس از آن با حضور 5000 نظامی چینی آن را نمایان کند تا کاری نتوانیم انجام دهیم
می گویند ما تنها 15 روز زمان داریم تا جلوی این قراداد را بگیریم، البته گویا پیش تر ۳۰ روز بوده که ظریف کثافت آنرا به 15 روز تغییر داده است.
همیشه برای قراردادهای بزرگ فرصتی برای جلوگیری از آن داده می شود پس هنوز هم دیر نیست و می توانیم در روزهای آینده با تظاهرات سراسری جلوی این قرارداد ننگین را بگیریم.
*فردا نگویید که ما نمی دانستیم*
*ای مردم شما را به آن کسی که می پرستید سوگند، بس کنید این کرختی و بی تفاوتی را.*
*کشور داره از دست میره، آخه چه مرگتون شده که این اندازه بی غیرت و بی وجود شده اید* .
*کجا هستند اونهایی که ۸ سال با عراق جنگیدند*
ای مردم اگر کاری نکنید به خدا سوگند بدتر از این روزگار در انتظار شماست
*اگر آدمی هستید و متوجه این پیام شدید، این پیام را در سراسر کشور پخش کنید و تا فرصت هست خاموش ننشینید. در غیر اینصورت بنشینید تا صبح دولتتون بدمد.*

Mehri Barekatein 8 months ago

😢😢😢😭😭😭

Javan Hadi 8 months ago

پیامی از شرق آسیا از سوی دوستان هنگ کنگی فرستاده شده برای آگاهی ایرانیان میهن دوست.
آنها به نسخه ای از قرارداد ننگین چین دست یافته اند که مهم‌ترین بند آن هم اکنون به درد مردم ایران میخورد و آن چنین است:
15 روز فرصت گذاشته شده که اگر اعتراضی از سوی مردم یا مجلس نمایندگان انجام نشد این قرارداد ننگین قابل اجرا خواهد بود و در غیر این صورت تا هنگامیکه موافقت مردم بدست نیاید اجرایی نخواهد بود.
جمهوری کثیف اسلامی بخاطر همین بند متن قرارداد را پنهان نگاه داشته تا این مدت سپری شود و پس از آن با حضور 5000 نظامی چینی آن را نمایان کند تا کاری نتوانیم انجام دهیم
می گویند ما تنها 15 روز زمان داریم تا جلوی این قراداد را بگیریم، البته گویا پیش تر ۳۰ روز بوده که ظریف کثافت آنرا به 15 روز تغییر داده است.
همیشه برای قراردادهای بزرگ فرصتی برای جلوگیری از آن داده می شود پس هنوز هم دیر نیست و می توانیم در روزهای آینده با تظاهرات سراسری جلوی این قرارداد ننگین را بگیریم.
*فردا نگویید که ما نمی دانستیم*
*ای مردم شما را به آن کسی که می پرستید سوگند، بس کنید این کرختی و بی تفاوتی را.*
*کشور داره از دست میره، آخه چرا اینقدر بی تفاوت و سهل انگار شدیم!!!!!!؟؟؟؟ .
*کجا هستند اونهایی که ۸ سال با عراق جنگیدند*
ای مردم اگر کاری نکنید به خدا سوگند بدتر از این روزگار در انتظار شماست
*اگر آدمی هستید و متوجه این پیام شدید، این پیام را در سراسر کشور پخش کنید و تا فرصت هست خاموش ننشینید. در غیر اینصورت بنشینید تا صبح دولتتون بدمد.*

Reza Shargh 3 months ago