Đùng so sánh con với người khác - Sư Hương Nhũ | Facebook

Thích Nữ Hương Nhũ - Pháp Thoại
Thích Nữ Hương Nhũ - Pháp Thoại 3M Views
  • 79.6K
  • 62.9K
  • 3.7K

🌨 Với quá nhiều khát khao kỳ vọng vào con cái, bố mẹ chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn, luôn muốn con mình giỏi hơn nữa, hơn nữa và…hơn nữa.
🍃🍃Có lẽ vậy mà...

Posted 11 months ago in Religion & Spirituality.