મુંબઈમાં ભારે વરસાદ / મહાલક્ષ્મી એક્સપ્રેસ પૂરમાં ફસાઈ | Facebook

Divya Bhaskar
Divya Bhaskar 1.6M Views
  • 42.6K
  • 4.2K
  • 246
Download MP4 SD 880.81kB
  • QR code for mobile device to download SD video

મુંબઈમાં ભારે વરસાદ / મહાલક્ષ્મી એક્સપ્રેસ પૂરમાં ફસાઈ, NDRF, નેવી અને એરફોર્સ દ્વારા 600 મુસાફરોને રેસ્ક્યૂ કરાયાં
#Mumbai #Mahalaxmiexpress #Heavyrain

Posted 1 year ago in .