มาเรียนเป็น VJ speaker Master of... - IDEO School : School of Soft Skills

มาเรียนเป็น VJ speaker Master of Ceremony กับพี่ฝ้าย เอมิสา รักสยามกัน
ที่สถาบัน IDEO ค่ะ

อยากliveสด ได้น่าสนใจ
อยากพูดสร้างแรงบันดาลใจ

Posted 2 years ago in .