Trại tị nạn al-Hawl, Syria | Facebook

HOA RỪNG
HOA RỪNG 674 Views
  • 59
  • 0
  • 3

Trại tị nạn al-Hawl, lấy theo tên một thị trấn gần đó ở cực đông Syria
Trại này hiện đang có 70.000 do lực lượng người Kurd ở Syria quản lý
Thành phần...

Posted 9 months ago in .