اعتراض چند جوان به فقر و گرسنگی، مقابل سازمان تامین اجتماعی تهران، دی ۱۳۹۹

Radio Farda 1.4K Views
  • 39
  • 5
  • 6

Generating Download Links...

اعتراض چند جوان به فقر و گرسنگی، مقابل سازمان تامین اجتماعی تهران، دی ۱۳۹۹
ویدئو از مخاطب رادیو فردا
#فقر
#گرسنگی

Posted 10 months ago

Niousha Irani 10 months ago

مردم بیچاره ☹️

Seung Dai-tu 10 months ago

Massod Mousavi 10 months ago

رای بدین لولو بده نیاد بدترشه

Benjamin Alimohammadi 10 months ago

انقلاب گرسنگان🤣🤔😐

Shahab Baradaran Dilmaghani 10 months ago

تبریک به طرفداران تحریم و فشار حداکثری!😒