အေမအတြက္ သီဆိုယွဥ္ၿပိဳင္သြား တဲ့ တန္ခြန္ေက်ာ္

Myanmar Idol
Myanmar Idol 12.2M Views
  • 751.6K
  • 95.9K
  • 15.5K

ဝါသနာပါတဲ့ဂီတနဲ႕ အေမအတြက္ သီဆိုယွဥ္ၿပိဳင္သြား တဲ့ တန္ခြန္ေက်ာ္

Posted 1 year ago in Music & Audio