အေမအတြက္ သီဆိုယွဥ္ၿပိဳင္သြား တဲ့ တန္ခြန္ေက်ာ္ | Facebook

Myanmar Idol
Myanmar Idol 11.3M Views
  • 702.1K
  • 92.2K
  • 15.5K

ဝါသနာပါတဲ့ဂီတနဲ႕ အေမအတြက္ သီဆိုယွဥ္ၿပိဳင္သြား တဲ့ တန္ခြန္ေက်ာ္

Posted 9 months ago in Music & Audio.