VIETSUB | FOOD DIARY EP 5 (TAEYONG CUT) | Facebook

VIETSUB | FOOD DIARY EP 5 (TAEYONG CUT)

Tập này phải gọi là "muối chồng muối", vừa thấy đáng yêu lại vừa mặn mòi nữa

🐥 Đầu tiên là sau nhiều ngày xa...

Posted 2 years ago in .