...شیشه می در شب یلدا شکست ... / بانو سیما بینا - شعر از جامی

در سالی ، اگر شبی است یلدا
در یک مه آن صنم ، دو یلداست ! *

امیدوارم شب چله و جشن یلدا ، که یادآدور مهر است و آیینی کهن و نمادی از چیرگی نور و روشنایی بر ظلمت و تاریکیست ، به همه دوستان خوش بگذره .

یادمون باشه با وجود همه مشکلات طاقت فرسای اقتصادی و اجتماعی ، هر کس به وُسع خودش، با دورهم نشینی و حافظ خوانی، کمی انار دون کردن یا هندوانه و شیرینی و خلاصه بسیار مختصر و حتی محقر، بزرگداشت این آیین کهن رو به کوچکترهای دور و برمون یاد و به یادگار بدیم .

یلدا تنهـا امشب نیست، برایِ کسانی که چشم در راهند ...
کسانی که پشت پنجره اتاق خوابشان ، روی تخت بیماریشان ، کنار سجاده هـاشان ، در غُربت و به دور از آشیانه شان ، پشت میله هـایِ زندان و روزهایِ حبسشان ... این جامه برازنده قامت هرکسی در هر کجا می شود .

پس به این امید که تمامی مردمان ایران زمین در این شب شاد باشند و تاریکی های قلب و زندگی خود را به روشنایی فردا سپرده و ایرانی سراسر شاد و سرفراز را با یکدیگر بسازند.
و صد البته که ، هیچ زمستانی ماندنی نیست...
حتی اگه همه شبهایش « شب یلدا » باشد.
پس یلدایتان شاد ، ایرانمان آباد
و عیش و نوش همگی مُدام باد ... چُنین باد !
خوش باشید و سلامت . خیر پیش!
ارداتمندم
هومن خلعت بری
* ( شعر از : رضاقلی خان هدایت )

Posted 3 years ago in MUSIC

BajarFB.com is a free online Facebook Video Downloader. This tool generate video download link to save Facebook videos online without any install required. Video download is available in two resolution wherever available i.e. High-Definition (HD) videos and Standard-Definition (SD) videos. HD videos are better than SD videos in terms of quality and also bulkier in file size.

Both formats can be played on wide range of devices like MAC, PC, laptop, mobiles, etc. Download links may be served via SSL (HTTPs) protocol for better security Each link is valid for 3 hours maximum after that it will expire and not work. To download video again, simply enter the FB video URL in the input box above and generate the download link by clicking on 'Download' button. Download service is totally free and there is no limit on the number of downloads

Note: BajarFB.com does NOT have anything to do with Facebook Inc. Facebook trade mark is the property of Facebook Inc. All trademark belongs to their respective owners.