[ VietSub ] JjongAh moment - Ahyoung... - WGM Girl's Day Yura & Jonghyun Couple

[ VietSub ] JjongAh moment - Ahyoung interview
Bé vợ chẳng nhắc chữ nào đến anh chồng, nhưng ta nói chỉ cần thấy cái mỏ của bả cười phớ lớ khi MC bóng...

Posted 5 years ago in TV & Movies.