#Covid19 จะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อย... - ผักเชียงดากาทอง สันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ - ลดน้ำตาล เบาหวาน organic

Download MP4 SD 3.5MB
  • QR code for mobile device to download SD video

#Covid19 จะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อย ก็คือเสี่ยง ถึงเราจะไม่ติดแต่อาจเป็นพาหะนำเชื้อมาสู่คนที่เรารักในบ้านได้นะคะ มาช่วยกันอยู่บ้าน ให้เวลาตัวเอง...

Posted 5 months ago in .